Postani član

Pokažite vašu podršku plemenitim idejama kojima je rukovođeno Srpsko-cincarsko Društvo Lunjina i postanite naš član.

Održite živim sećanje na nekog od vaših predaka, rođaka ili sugrađanina koji su ostavili traga u vasim životima. Osnažite uspomene i sećanje na hiljade pripadnika cincarskog naroda koji su nesebično ugradili sebe u temelje modernog srpskog i ostalih balkanskih naroda.

Članstvo u Društvu omogućuje vam:
– Pravo i mogućnost da budete birani u sve organe Društva.
– Brzo i efikasno informisanje o radu Društva i problematici vezanoj za Cincare.
– Prednost pri kupovini izdanja koja sponzoriše Lunjina.
– Beneficije prilikom proslava, poseta i putovanja organizovanih od Društva.
– Privilegovan pristup privatnom Forumu SCD Lunjina

Godišnja članarina (za period od 1/januara – 31/decembra) iznosi samo 1,500.00 dinara i može se uplatiti na više načina.

GOTOVINSKOM UPLATOM

Uplatu možete izvršiti na sastancima Društva, svakog utorka, u ulici Majke Jevrosime 21, od 17-19 časova.

UPLATOM U BANCI – DINARSKI IZNOS

Uplatom na račun broj: 200-2714870101033-10 kod Banke Poštanske štedionice A.D., sa obaveznom napomenom “Članarina” u rubrici “Svrha uplate”. U rubrici “Primalac” koristite ove podatke: Srpsko-cincarsko društvo Lunjina, Majke Jevrosime 21, 11000 Beograd, Maticni broj: 07745788, PIB: 104029540

UPLATOM U BANCI – DEVIZNI IZNOS

Uplata 12 eur ili $15 na račun RS35200271487010100303


Po uplati molimo da popunite pristupnicu sa vašim osnovnim podacima.

Formular možete preuzeti ovde.

Kada popunite, pošaljite nam na e-mail adresu: scd.lunjina@gmail.com