Majke Jevrosime 21/5, Beograd

25. GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA

U skladu sa Statutom Srpsko-cincarskog društva ’’Lunjina’’ sazivam 25.redovnu Skupštinu Društva koja će se održati u četvrtak, 24.decembra, 2015.godine sa početkom u 18h u ul. Majke Jevrosime 21.
Dnevni red
1.Izbor radnog predsedništva Skupštine i zapisničara
2.Izveštaj o radu SCD ’’Lunjina’’ u protekloj godini
3.Finansijski izveštaj Društva
4.Plan rada za 2016.godinu
5.Razno
Predsednica scd ’’Lunjina’’
Lila Cona                            
13231220 2027388224153361 245230972 n
SCD Lunjina -
Srpsko-cincarsko društvo Lunjina, Majke Jevrosime 21, 11000 Beograd, Maticni broj: 07745788, PIB: 104029540
Website made by Emanuele Cusimano