Muzička sekcija

Muzička sekcija Srpsko-cincarskog društva je formirana na  godišnjoj Skupštini Društva koja je održana 14.12.2013. godine, a prvi put je javno nastupila na prvim Danima cincarske kulture i stvaralaštva u Kući Đure Jakšića u Beogradu, u toku iste godine. Muzička sekcija je svojim nastupom pred velikim brojem zainteresovanih  otvorila ovu manifestaciju, zaslužila veliki aplauz i izazvala oduševljenje prisutnih.

Njeni članovi su: Ljiljana Buza (vodeći vokal), Fanica Dica, Vangel Cincar-Kostić, Vesna Žebeljan, Zorica Dimitrijević, Nadica Filipović-Nanuševski, Elena Stefanoski-Bakoč, Sonja Pana (solo pevanje), Aristotel Martinović (gitara) i Katarina Šterić (klavir).

youtube