Cincarsko – srpski rečnik

Cincarsko – srpski rečnik, autora dr Pribislava B. Marinkovića, SCD Lunjina, Beograd 2009.

Reč je o kapitalnom izdanju Srpsko-cincarskog društva „Lunjina“, jedinstvenom rečniku cincarskog jezika, koji predstavlja neizostavan materijal za proučavanje balkanske romanistike, veoma koristan svakom filologu.

recnik dvd