Bibliografija

Zorica Milošević Cincarka

Nikola Cincar Poposki

 • Cincari-narod koji nestaje, Nikola Trifon, 2010
 • Invictus, Vanghiu Dzega, Beograd, 2010
 • Cincarsko – srpski recnik, Dr Pribislav Marinković,Beograd, 2009.
 • Snaje i zetovi Cincara, Dr Pribislav Marinković, Beograd, 2006.
 • Velikani – znamenite ličnosti cincarskog porekla u istoriji Srba, Dr Pribislav Marinković, Beograd, 2005.
 • Cincarsko pitanje, Maks Demetar Pajfus, Beograd, 2004.
 • Srpsko – cincarski recnik, Dr Pribislav Marinković, Beograd, 2004.
 • Istorija makedonskih Cincara, Jon Arginteanu, Beograd, 2001.
 • Čuvar reči – Avigljitorlu di zboara, Georgije Vrana, Beograd, 2001.
 • Cincarska gramatika – jednostavna i praktična, Janko Janakievski, Beograd, 2001.
 • Bosanski Cincari, Vangel Trposki, Beograd, 2000.
 • Dobrotvori – Cincari, Dr Pribislav Marinković, Beograd, 2000.
 • Aromuni, tom 2., Gustav Vajgand, Beograd, 1997.
 • Aromuni, tom 1., Etnografska, filoloska i istorijska istraživanja tzv. Makedoromana ili Cincara, Gustav Vajgand, Beograd, 1995.
 • Zaboravljeni starobalkanci – Cincari u Republici Makedoniji, Dr Jovan Trifunoski, Beograd, 1994.
 • Cincarski u svakoj prilici, Dr Zoran Plasković, Dr Pribislav Marinković, Beograd 1994.
 • Gramatika cincarskog jezika, Mihail Bojadži, Beograd, 1993.
 • Grafike Hristofora Zefarovića, Dr Pribislav Marinkovic, Beograd.
 • Ko je ko medju Cincarima, Dr Pribislav Marinković, Beograd.