Cincari

DOBRODOŠLI – GHINI VINIT

KO SU CINCARI?

Cincari su autohton balkanski narod čija se kolevka nalazi u široj oblasti tromeđe Albanije, Makedonije i Grčke. Jezik kojim govore pripada balkanskoj romanskoj grupi. Usled velikih zuluma u 18. i 19. veku i ekonomske krize u 20. veku, već tada malobrojni Cincari su se sa planinskih vrhova rasuli širom Balkanskog poluostrva i celog sveta. Tako su postali narod bez otadžbine, ali sa velikom ulogom u stvaranju modernih država. Sa građanskom kulturom koju su donosili sa sobom, sa obrazovanjem i vezama po celom Balkanu i Evropi brzo su postajali svojevrsna aristokratija. Prosveta, zdravstvo, kultura, bankarstvo, trgovina i nauka većine evropskih država su značajno unapređivane angažovanjem Cincara i njihovih potomaka.Grci su ih zvali Kucovlasi, Srbi i Mađari Cincari, Rumuni Aromuni, Makedonci Vlasi, dok Cincarin za sebe kaže da je Arman (Armãn). Po prirodi miroljubivi i pravoslavne vere, lako su se uklapali u nove sredine, gde su se vremenom asimilovali.

 

Moskopolje - bakrorez iz 18. veka
Moskopolje – bakrorez iz 18. veka

 

Amanet koji su Cincari ostavili svojim potomcima je sećanje na slavni grad Moskopolje, na slavne kapetane u borbi protiv neprijatelja i na prelepi cincarski jezik koji kada se govori sa sobom nosi zvuk prastarog vremena.

DRUŠTVO “LUNJINA”

Srpsko-cincarsko društvo “Lunjina” je osnovano 1991. godine sa idejom da se sačuva od zaborava cincarsko ime i uticaj ovog naroda na kulturni i ekonomski razvoj balkanskog regiona. Vremenom se ovo društvo razvilo u pravi pokret koji ima za cilj afirmaciju cincarskih narodnih običaja, duhovne kulture, umetnosti i književnosti. Cincari i njihovi potomci su svesni svog doprinosa bogatijem i lepšem životu Srbije u prošlim vekovima, a naročito razvoju građanskog društva sa svim svojim atributima. Zato udruženi u društvo “Lunjina” pokušavaju da stvore temelj očuvanju svojih predanja, pesme, igre i vere.

OMLADINSKI SAVET ARMANA

Cilj Omladinskog saveta Armana (Cincara) je očuvanje cincarskog jezika i upoznavanje njenih članova, kao i šire javnosti sa našom kulturom i tradicijom. Omladinski savet Armana organizuje i učestvuje na kulturnim i obrazovnim predavanjima i seminarima.
Ova organizacija sarađuje sa nevladinim organizacijama u Srbiji i inostranstvu i organizuje putovanja kojima je cilj okupljanje cincarskih organizacija iz više zemalja i putovanja edukativnog karaktera.
Sastanci Društva održavaju se utorkom, u ulici Majke Jevrosime br.21 od 17 časova.
e-mail: scd.lunjina@gmail.com