SOCIOLOGIJA CINCARA

13.08.2015.god družili smo se sa Ewa Lidia Nowicka-Rusek, profesorom socijalne antropologije na univerzitetu u Varšavi (načelnik Odeljenja za socijalnu antropologiju, Institut za sociologiju).Prof,dok. Ewa Nowicki već 10 godina proučava Cincare i našu kulturu, napisala je i knjigu o Cincarima, tako da je uz druženje sa nama održala i kraće predavanje.

ZNAČAJ I ULOGA CINCARA U FORMIRANJU GRAĐANSKOG DRUŠTVA I UTEMELJENJU GRAĐANSKIH VREDNOSTI U SRBIJI- 24. JUN

Treće u nizu predavanja u saradnji sa SANU je još jedno visoko kvalitetno izlaganje o Cincarima. Predavač prof. dr Čedomir Čupić je prisutnima držao pažnju i van okvira predviđenog vremena. https://www.youtube.com/watch?v=iAzNbdLGIvM

SVETOMIR NIKOLAJEVIĆ – PORTRET INTELEKTUALCA I DRŽAVNIKA

Prof. dr Vojkan Stanić (član Akademije medicinskih nauka, Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja grudnih hirurga) održao je 6.juna predavanje o zaboravljenoj značajnoj ličnosti srpske istorije. Svetomir Nikolajević (1844-1922): srpski pisac i istoričar književnosti, profesor Velike škole i šef Katedre za opštu istoriju književnosti, dekan Velike škole, redovni član Srpskog Učenog Društva, među prvim članovima Srpske Kraljevske Akademije, političar (predsednik …

PREMIJERA FILMA NU HIU FAIMOS AMA HIU ARMAN

Premijera filma na cincarskom jeziku NISAM POZNAT, ALI SAM CINCAR je obeležila 23. maj, Nacionalni dan Cincara. To je bilo poslednje veče manifestacije Dani cincarske kulture i stvaralaštva. Zahvaljujemo se svima koji su doprineli da svako veče bude lepo i prijatno

DANI CINCARSKE KULTURE I STVARALAŠTVA

U kući Đure Jakšića, 19. maja, cincarskom himnom “Roditeljski zavet” otvoreni su“Dani cincarske kulture i stvaralaštva“. Prisutne je pozdravila Lila Cona, predsednik Srpsko cincarskog društva Lunjina. Muzička grupa Lunjine se potrudila da predstavi muzičko nasleđe izvođenjem pesama od kojih su neke stare preko 200 godina i sačuvane u istom obliku u svim balkanskim zemljama gde žive Cincari. Dragomir Milenković je, …

PROMOCIJA KNJIGE NIKOLE TRIFONA

Promocija knjige Nikole Trifona GDE JE ARMANIJA u subotu, 25. aprila se pretvorila u lepo druženje uz muziku i posluženje. Zbirka njegovih tekstova o Cincarima uvodi nas u polemička razmišljanja i šalje poruku da je Armanija baš tamo gde živi svaki Cincar. Veliko je zadovoljstvo prisustvovati ovakvom događaju sa dragim gostima.

PRVO U NIZU PREDAVANJA O CINCARIMA U SARADNJI SA SANU

Ponovo se srećemo sa Nikolom Trifonom, sada na predavanju sa zanimljivim nazivom “Les Aroumains, la pièce en trop du puzzle balkanique”‘’Cincari,suvišna kockica u balkanskom mozaiku’’ Predavanje Nikole Trifona je dokumentovan prikaz Armana, sa sociološkim i političkim posledicama, kroz istoriju do danas i daje smernice za budućnost u kojoj će armanska kockica naći svoje mesto na Balkanu i u Evropi. 24 …