25. GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA

U skladu sa Statutom Srpsko-cincarskog društva ’’Lunjina’’ sazivam 25.redovnu Skupštinu Društva koja će se održati u četvrtak, 24.decembra, 2015.godine sa početkom u 18h u ul. Majke Jevrosime 21.
Dnevni red
1.Izbor radnog predsedništva Skupštine i zapisničara
2.Izveštaj o radu SCD ’’Lunjina’’ u protekloj godini
3.Finansijski izveštaj Društva
4.Plan rada za 2016.godinu
5.Razno
Predsednica scd ’’Lunjina’’
Lila Cona