PREDAVANJE DR PREDRAGA MUTAVDŽIĆA 30.10.2015

PREDAVANJE DR PREDRAGA MUTAVDŽIĆA 30.10.2015

Naša predavanja u saradnji sa SANU ne bi bila potpuna bez dr Predraga Mutavdžića. Tema je: Pismo, jezik, nacija – Prvi cincarski alfabet Mihaila Bojadžija. Predavanje objasnilo mnoge nedoumice vezane za cincarsko pismo. Podsetio nas je i na tragični život Mihaila Bojadžija posle objavljivanja Gramatike

 

{gallery}Vesti/PREDAVANJEDRPREDRAGA{/gallery}