SOCIOLOGIJA CINCARA

13.08.2015.god družili smo se sa Ewa Lidia Nowicka-Rusek, profesorom socijalne antropologije na univerzitetu u Varšavi (načelnik Odeljenja za socijalnu antropologiju, Institut za sociologiju).Prof,dok. Ewa Nowicki već 10 godina proučava Cincare i našu kulturu, napisala je i knjigu o Cincarima, tako da je uz druženje sa nama održala i kraće predavanje.