ZNAČAJ I ULOGA CINCARA U FORMIRANJU GRAĐANSKOG DRUŠTVA I UTEMELJENJU GRAĐANSKIH VREDNOSTI U SRBIJI- 24. JUN

Treće u nizu predavanja u saradnji sa SANU je još jedno visoko kvalitetno izlaganje o Cincarima. Predavač prof. dr Čedomir Čupić je prisutnima držao pažnju i van okvira predviđenog vremena.

https://www.youtube.com/watch?v=iAzNbdLGIvM