SVETOMIR NIKOLAJEVIĆ – PORTRET INTELEKTUALCA I DRŽAVNIKA

Prof. dr Vojkan Stanić (član Akademije medicinskih nauka, Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja grudnih hirurga) održao je 6.juna predavanje o zaboravljenoj značajnoj ličnosti srpske istorije.

Svetomir Nikolajević (1844-1922): srpski pisac i istoričar književnosti, profesor Velike škole i šef Katedre za opštu istoriju književnosti, dekan Velike škole, redovni član Srpskog Učenog Društva, među prvim članovima Srpske Kraljevske Akademije, političar (predsednik Narodne skupštine, predsednik Beogradske opštine, član Državnog saveta, član Senata, ministar unutrašnjih dela, predsednik vlade, diplomata-poslanik u Atini, jedan je od osnivača Radikalne stranke). Studirao je istoriju književnosti na najpoznatijim univerzitetima u Cirihu, Bernu, Berlinu, Parizu i Londonu.