DANI CINCARSKE KULTURE I STVARALAŠTVA

U kući Đure Jakšića, 19. maja, cincarskom himnom “Roditeljski zavet” otvoreni su“Dani cincarske kulture i stvaralaštva“. Prisutne je pozdravila Lila Cona, predsednik Srpsko cincarskog društva Lunjina.

Muzička grupa Lunjine se potrudila da predstavi muzičko nasleđe izvođenjem pesama od kojih su neke stare preko 200 godina i sačuvane u istom obliku u svim balkanskim zemljama gde žive Cincari.

Dragomir Milenković je, kroz svoje iskustvo u upoznavanju cincarske muzike, govorio o njenim karakteristikama, stručnoj istraženosti i posebnim odlikama.

Drugog dana manifestacije „Dani cincarske kulture i stvaralaštva“, sreda, 20. maj, upoznali smo se sa fonetskim i leksičkim karakteristikama cincarskog jezika, jednog od najstarijih neolatinskih jezika na Balkanu, kojim govori oko 500.000 ljudi i na kojem piše više od 50 pisaca u pet balkanskih država i u nekoliko zapadnoevropskih zemalja.

Polaznici kursa cincarskog jezika i članovi Omladinskog saveta Cincara su u okviru jezičke radionice izveli usmene i pismene vežbe, i kvalitetom programa oduševili prisutne.

Liljana Nikolova Petrović je održala predavanje „Jezik: dom i jedina otadžbina naroda bez države“.