PRVO U NIZU PREDAVANJA O CINCARIMA U SARADNJI SA SANU

Ponovo se srećemo sa Nikolom Trifonom, sada na predavanju sa zanimljivim nazivom “Les Aroumains, la pièce en trop du puzzle balkanique”‘’Cincari,suvišna kockica u balkanskom mozaiku’’

Predavanje Nikole Trifona je dokumentovan prikaz Armana, sa sociološkim i političkim posledicama, kroz istoriju do danas i daje smernice za budućnost u kojoj će armanska kockica naći svoje mesto na Balkanu i u Evropi.

24 April