PRESUDA UPRAVNOG SUDA

Obaveštavamo vas da nam je danas dostavljena presuda Upravnog suda u Beogradu kojom se poništava rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kojim se ne dozvoljava formiranje posebnog biračkog spiska cincarske nacionalne manjine. Ovom presudom se predmet vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

Ova presuda uliva tračak nade da će Cincari (Armanjli) u Srbiji ostvariti imanentno i neotuđivo pravo na sopstveni nacionalni identitet.

Srpsko-Cincarsko Društvo ”Lunjina” iz Beograda izražava svoju zahvalnost Upravnom sudu Srbije zbog ažurnosti u postupanju.

Posebnu zahvalnost izražavamo članovima ”Lunjine”, gospodinu Dragošu Đorđeviću, bez čije upornosti i požrtvovanosti ne bismo stigli do ovog rezultata i našem članu Upravnog odbora, advokatu Đorđu Mara koji zastupa cincarsko društvo u ovom postupku.

Zahvaljujemo takođe i sredstima informisanja,posebno RTS-u,”NIN”-u i drugima koji su nam pružili punu podršku u nastojanjima da ostvarimo svoja prava na nacionalni identitet, jezik, kulturu i tradiciju. Ističemo da su Cincari oduvek bili lolajni,vredni i darežljivi građani prema svojoj državi i srpskom narodu.

U nadi da ćemo se i na primeru ostvarivanja osnovnih građanskih i nacionalnih prava Cincarske zajednice u Srbiji osvedočiti u funkcionisanje pravne države Srbije na pragu njenog ulaska u veliku porodicu Evropskih naroda, Srpsko-Cincarsko Društvo ”Lunjina” upućuje najbolje želje i čestitke povodom Julijanske Nove Godine svojim članovima, svim svojim prijateljima i građanima Srbije.

Presuda Upravnog suda doživljamamo kao blagu vest (blagovest) i nadamo se da ćemo, dana kada Cincari formalno, pravno i suštinski ostvare svoja prava na nacionalni identitet , imati i pravi razlog za radost.

Tekst presude možete pogledati ovde.