Cincarska matica – između mita i stvarnosti

U prijatnom ambijentu novih prostorija Srpsko-cincarskog društva je održano predavanje dugogodišnje članice “Lunjine”, naučnog savetnika Etnografskog instituta SANU, dr Ljijane Gavrilović pod naslovom Cincarska matica – između mita i stvarnosti. Ovim predavanjem su Cincari predstavljeni kao narod koji nema državu ali ima više zavičaja na balkanskom poluostrvu i narod koji je značajno uticao na stvaranje i razvoj balkanskih država. Gospođa Gavrilović je pokušala da odgovori na pitanje šta je to zapravo cincarska matica i gde je njeno mesto u cincarskoj tradiciji i kolektivnom sećanju.

Ovom prilikom je Gospođi Ljiljani Gavrilović uručena zahvalnica Srpsko-cincarskog društva za doprinos očuvanju cincarske kulture i identiteta, a druženje je nastavljeno uz muziku i pesmu što je već postala tradicija u “Lunjini”.