SKUPŠTINA 2014

Redovna izborna Skupština Srpsko-cincarskog društva “Lunjina” održana je u svečanoj sali opštine “Stari grad”, 15.11.2014. godine Na skupštini izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora koji će obavljati tu dužnost naredne četiri godine: Lila Cona, Marin Bodrožić, Ljiljana Buza, Dušan Đapić, Aleksandar Cincar-Poposki, Đorđe Mara i Nadica Filipović-Nanuševski. Priznanja za dugogodišnji doprinos očuvanju cincarske kulture i identiteta su uručena Gospođi Viktoriji Ćuković i Ljiljani Buzi, dok je za doprinos promociji i afirmaciji cincarske kulture za počasnog člana Srpsko-cincarskog društva  izabran Gospodin Branko Stanković.

Izveštaj sa Skupštine